Lokata bankowa – jak wybrać najlepszą?

Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcia procesu aktywnego oszczędzania, czyli takiego które może przynosić zyski. Wiele z nich decyduje się na lokatę, która uznawana jest powszechnie za najbezpieczniejszą formę gromadzenia kapitału. Wszystkie te osoby zadają sobie jedno pytanie – jaką ofertę wybrać? Banki w swojej ofercie mają różne warianty lokat. Lokaty od AkwyTrzeba się bliżej zapoznać z tym tematem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czy lokata bankowa się opłaca?

Lokaty bankowe są rozwiązaniem bezpiecznym. Gwarantują one pewny zysk, ale ma to swoją cenę. W zdecydowanej większości przypadków klient musi bowiem całkowicie zrezygnować z deponowanej kwoty. Bank narzuca bowiem konieczność zamrożenia gotówki na czas lokaty. Trzeba więc dokładnie to sobie przekalkulować. Teoretycznie zawsze jest możliwość podjęcia pieniędzy z lokaty, ale wiąże się to zazwyczaj z utratą odsetek. Jeśli komuś nie odpowiadają takie warunki może zdecydować się na rachunek oszczędnościowy. Jest on wprawdzie mniej oprocentowany, ale pieniędzmi zgromadzonymi na koncie można zarządzać. Inną opcją jest lokata dynamiczna, która umożliwia podjęcie pieniędzy w dowolnej chwili bez utraty dotychczasowego zysku.

Długoterminowa czy krótkoterminowa?

Im dłużej trwa umowa tym więcej można zarobić. Jest to logiczne, gdyż bank ma wówczas możliwość dłuższego obrotu powierzoną mu gotówką. Lokata roczna jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku większej gotówki – powyżej 10 tysięcy złotych. Można także negocjować z bankiem wysokość oprocentowania. Warto jednak pamiętać, że trendy na rynku bankowym nieustannie się zmieniają. Coraz częściej lokaty krótkoterminowe (dwu i trzymiesięczne) oferowane są na dogodniejszych warunkach niż dwuletnie. Banki wychodzą w ten sposób oczekiwaniom klientów, którzy nie chcą rezygnować z gotówki na tak długi okres czasu. Duża konkurencja na rynku zmusza ich także do tworzenia atrakcyjnych ofert.

Najlepsze lokaty bankoweJak duża jest kwota?

Teoretycznie nie ma granicy, od której opłaca się złożyć pieniędzy na lokacie bankowej. Niektóre banki ustaliły jednak limity kwotowe w przypadki niektórych wariantów lokat. W praktyce zyski pojawiają się w momencie zdeponowania minimum 5 tysięcy złotych. Im wyższa jest kwota tym większy jest zysk przy takim samym czasie trwania lokaty. Chociaż gotówka na lokacie jest chwilowo zamrożona. Środki można deponować również w różne instrumenty finansowe – polisolokaty, konta oszczędnościowe itd. Taka różnorodność pozwala na zachowanie elastyczności i płynności.

Jakie oprocentowanie?

Banki oferują naliczanie odsetek w oparciu o zróżnicowane polityki finansowe. Najczęściej spotkać można się z oprocentowaniem stałym. Zysk można w łatwy sposób obliczyć, pozostaje on taki sam bez względu na aktualne stopy procentowe NBP. Jest to opłacalne w przypadku lokat krótkoterminowych, gdyż chroni klienta przed zmianami warunków umowy. Oprocentowanie zmienne jest z kolei odzwierciedleniem zmian stóp procentowych ustalanych w kraju przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank może ustalić zmiany także na podstawie zmian wskaźnika inflacji itd. Jest to sytuacja dość ryzykowna. Na to rozwiązanie można postawić w przypadku lokat długoterminowych. Coraz większą popularnością cieszy się także oprocentowanie dynamiczne (progresywne). Przez cały czas trwania umowy zwiększa się ono stale. Wydaje się to bardzo atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że na początku oprocentowanie jest bardzo niskie. Trudno także obliczyć rzeczywisty zysk.

Kapitalizacja odsetek

Im kapitalizacja odsetek jest częstsza tym zysk jest wyższy. Kapitalizacja to dołączenie zysku do puli kapitału, wzrasta więc całość pieniędzy zgromadzonych na koncie. Zysk z lokaty jest więc większy. Najczęściej występuje kapitalizacja kwartalna i końcowa, ale w wielu bankach pojawia się już kapitalizacja miesięczna lub nawet jednodniowa. Warto wybrać lokatę z jak najmniejszym okresem kapitalizacji.

Z ryzykiem czy bez?

Lokaty bankowe w teorii są bezpieczne, gwarantują zysk przy zerowym ryzyku. Warto jednak rozważyć lokaty oferujące uzyskanie większych odsetek, ale o pewnym ryzyku wyboru. Takim rozwiązaniem jest lokata o zmiennym oprocentowaniu odzwierciedlająca obecną sytuację na rynku walutowym. Inną opcją jest lokata walutowa.