Lokata bankowa – jak wybrać najlepszą?

Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcia procesu aktywnego oszczędzania, czyli takiego które może przynosić zyski. Wiele z nich decyduje się na lokatę, która uznawana jest powszechnie za najbezpieczniejszą formę gromadzenia kapitału. Wszystkie te osoby zadają sobie jedno pytanie – jaką ofertę wybrać? Banki w swojej ofercie mają różne warianty lokat. Lokaty od AkwyTrzeba się bliżej zapoznać z tym tematem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czy lokata bankowa się opłaca?

Lokaty bankowe są rozwiązaniem bezpiecznym. Gwarantują one pewny zysk, ale ma to swoją cenę. W zdecydowanej większości przypadków klient musi bowiem całkowicie zrezygnować z deponowanej kwoty. Bank narzuca bowiem konieczność zamrożenia gotówki na czas lokaty. Trzeba więc dokładnie to sobie przekalkulować. Teoretycznie zawsze jest możliwość podjęcia pieniędzy z lokaty, ale wiąże się to zazwyczaj z utratą odsetek. Jeśli komuś nie odpowiadają takie warunki może zdecydować się na rachunek oszczędnościowy. Jest on wprawdzie mniej oprocentowany, ale pieniędzmi zgromadzonymi na koncie można zarządzać. Inną opcją jest lokata dynamiczna, która umożliwia podjęcie pieniędzy w dowolnej chwili bez utraty dotychczasowego zysku.

Długoterminowa czy krótkoterminowa?

Im dłużej trwa umowa tym więcej można zarobić. Jest to logiczne, gdyż bank ma wówczas możliwość dłuższego obrotu powierzoną mu gotówką. Lokata roczna jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku większej gotówki – powyżej 10 tysięcy złotych. Można także negocjować z bankiem wysokość oprocentowania. Warto jednak pamiętać, że trendy na rynku bankowym nieustannie się zmieniają. Coraz częściej lokaty krótkoterminowe (dwu i trzymiesięczne) oferowane są na dogodniejszych warunkach niż dwuletnie. Banki wychodzą w ten sposób oczekiwaniom klientów, którzy nie chcą rezygnować z gotówki na tak długi okres czasu. Duża konkurencja na rynku zmusza ich także do tworzenia atrakcyjnych ofert.

Najlepsze lokaty bankoweJak duża jest kwota?

Teoretycznie nie ma granicy, od której opłaca się złożyć pieniędzy na lokacie bankowej. Niektóre banki ustaliły jednak limity kwotowe w przypadki niektórych wariantów lokat. W praktyce zyski pojawiają się w momencie zdeponowania minimum 5 tysięcy złotych. Im wyższa jest kwota tym większy jest zysk przy takim samym czasie trwania lokaty. Chociaż gotówka na lokacie jest chwilowo zamrożona. Środki można deponować również w różne instrumenty finansowe – polisolokaty, konta oszczędnościowe itd. Taka różnorodność pozwala na zachowanie elastyczności i płynności.

Jakie oprocentowanie?

Banki oferują naliczanie odsetek w oparciu o zróżnicowane polityki finansowe. Najczęściej spotkać można się z oprocentowaniem stałym. Zysk można w łatwy sposób obliczyć, pozostaje on taki sam bez względu na aktualne stopy procentowe NBP. Jest to opłacalne w przypadku lokat krótkoterminowych, gdyż chroni klienta przed zmianami warunków umowy. Oprocentowanie zmienne jest z kolei odzwierciedleniem zmian stóp procentowych ustalanych w kraju przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank może ustalić zmiany także na podstawie zmian wskaźnika inflacji itd. Jest to sytuacja dość ryzykowna. Na to rozwiązanie można postawić w przypadku lokat długoterminowych. Coraz większą popularnością cieszy się także oprocentowanie dynamiczne (progresywne). Przez cały czas trwania umowy zwiększa się ono stale. Wydaje się to bardzo atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że na początku oprocentowanie jest bardzo niskie. Trudno także obliczyć rzeczywisty zysk.

Kapitalizacja odsetek

Im kapitalizacja odsetek jest częstsza tym zysk jest wyższy. Kapitalizacja to dołączenie zysku do puli kapitału, wzrasta więc całość pieniędzy zgromadzonych na koncie. Zysk z lokaty jest więc większy. Najczęściej występuje kapitalizacja kwartalna i końcowa, ale w wielu bankach pojawia się już kapitalizacja miesięczna lub nawet jednodniowa. Warto wybrać lokatę z jak najmniejszym okresem kapitalizacji.

Z ryzykiem czy bez?

Lokaty bankowe w teorii są bezpieczne, gwarantują zysk przy zerowym ryzyku. Warto jednak rozważyć lokaty oferujące uzyskanie większych odsetek, ale o pewnym ryzyku wyboru. Takim rozwiązaniem jest lokata o zmiennym oprocentowaniu odzwierciedlająca obecną sytuację na rynku walutowym. Inną opcją jest lokata walutowa.

Umowa pożyczki – co powinna zawierać i na co zwrócić uwagę?

przykładowa umowa pożyczkiGdy nagle potrzebujemy pieniędzy, to często korzystamy z możliwości uzyskania pożyczki, zwykle pierwszą osobą, do jakiej się udajemy jest: rodzina, znajomi, przyjaciele, czasami jednak nie mamy sposobności pożyczenia pieniędzy i sięgamy po ofertę zaproponowaną przez bank lub instytucje pozabankowe.

W przeciwieństwie do rodziny bank będzie od nas wymagał sporządzenia umowy, chociaż do kwoty 500 zł nie jest to rzecz wymagana. Tutaj powinna zaświecić się nam czerwona lampka i konieczność upewnienia się oraz zwrócenia uwagi czy aby na pewno wszytko jest w porządku w zawartym dokumencie.

Umowa pożyczki w definicji polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się do udzielenia pewnej kwoty na określony czas, natomiast osoba biorąca pożyczkę zobowiązuję się zwrócić określoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi. Po zawarciu umowy możemy domagać się od pożyczkodawcy wydania określonej kwoty. Obecnie w wielu państwach europy obowiązuje zasada, że transakcja została zawarta w momencie odbioru towaru.

Warto sprawdzić, czy w podpisywanym dokumencie jest zawarta informacja o możliwości odstąpienia od umowy. Prawo polskie nakazuje takie postępowanie. Zwykle czas, jaki mamy do dyspozycji to 24 godziny, lecz czasem jest go więcej. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane przez klientów, którzy potrzebują na krótki czas zainwestować uzyskane pieniądze.

Jak w przypadku każdego zobowiązania należy się przyjrzeć dokładnie warunkom wcześniejszej spłaty. Czasami się okazuje, że jesteśmy w stanie umorzyć część prowizji dzięki takiemu rozwiązaniu. Jest to rzecz istotna, ponieważ pozwala nam obniżyć koszt pożyczki, gdy spłacamy ją przed terminem. Dokładnie tę samą procedurę stosujmy, sprawdzając zapisy dotyczące warunków i możliwości przedłużenia kredytu.

Bezwzględnie sprawdzamy koszty obsługi długu oraz ogólny koszt pożyczki. Tak zwane „chwilówki” często cechują się wysokim kosztem w krótkim czasie trwania.

Trzeba zweryfikować to czy jedna ze stron może odstąpić od umowy i w jakich warunkach. Pożyczkodawcy przysługuje taka korzyść w momencie, gdy osoba biorąca pożyczkę zataja dane majątkowe bądź informacje o własnym przychodzie.

Jeżeli sporządzamy umowę pożyczki np. w kręgu rodzinnym, wtedy należy zadbać o to, aby każdy przelew był odpowiednio zatytułowany, bowiem sam fakt przelewu dla żadnego sądu nie jest dowodem na zawarcie umowy. Warto się zabezpieczyć i zatytułować nasz przelew, dla przykładu następująco: „Spłata pożyczki nr 1/3 Jan Nowak”, takie nazewnictwo ułatwi nam dowodzenie naszych słuszności w sądzie.

Nie zawierajmy żadnej pożyczki, jeżeli nie znajdziemy w umowie pełnych danych: Imienia i nazwiska, zamieszkania bądź miejsca zarejestrowania spółki, numerów Pesel bądź Regon, kapitału zakładowego spółki i tak dalej.

Umowa pożyczki jest opodatkowana. Podatek wynosi 2% od kwoty umowy. Warto dokładnie przeanalizować poszczególne regulacje prawne, ponieważ zawierając umowę z osobą bliską np. małżonkiem, jesteśmy zwolnieni z takowej opłaty. Podobna sytuacja ma miejsce w momencie zawarcia umowy pomiędzy wspólnikiem kapitałowym.

Urząd ochrony Konkurencji i Konsumenta jest w Polsce organem, który bada nieprawidłowości. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z kolei egzekwuje nieprawidłowe umowy. Jeżeli potrzebujemy pomocy, możemy udać się do tych instytucji.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki jest koleją ważną kwestią. Często bank wymaga od nas pewnego rodzaju poręczenie np. weksla, poręczenia lub zastawu, zwykle jednak w grę wchodzą ubezpieczania kredytu. To tutaj należy najbardziej uważać, często kryją one dodatkowe opłaty i zobowiązania.

Konsekwencje nieterminowej płatności

Każdemu się zdarza, że, dla przykładu nasza wypłata się opóźni bądź zapomnimy o spłacie pożyczki. Dla takich „zapominalskich” bank często stosuje duże i nieadekwatne odsetki. Firmy często wysyłają tzw. monity, czyli informacje o konieczności zapłaty. Często firmy pożyczkowe pobierają za taki monit opłaty kilkukrotnie przewyższające koszt wysyłki listu. Następną rzeczą są dodatkowe usługi wplątane w umowę. Może się okazać, że musimy np. zapłacić za wiadomość SMS przypominającą o spłacie bądź prowizję za przyjazd doradcy do domu klienta.

Rodzaj pożyczki

Pamiętaj, aby upewnić się, jaki rodzaj pożyczki jest oferowany przez bank. Może się czasem okazać, że podpisałeś dokument na kredyt hipoteczny i wraz z niezapłaconym kredytem na pralkę straciłeś także mieszkanie.

Podpisy

Podpisy są ostanią i najważniejsza rzeczą w umowie — jest to dowód, że osoba udzielająca kredytu zapoznała Cię dokładnie z warunkami kredytu i jesteś ich w pełni świadomy.

Pamiętaj, że umowa jest jedynym dokumentem, który potwierdza to ile i od kogo pożyczyłeś pieniędzy, dlatego powinna być wydrukowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i powinieneś sprawdzić, czy oba są identyczne. Warto także przechowywać swoje dokumenty w dobrze zabezpieczonym miejscu, aby w razie nagłego wypadku, być w stanie pokazać w sądzie wszystkie dokumenty, jakie podpisałeś. Jeżeli czujesz, że sprzedawca kredytu popędza cię, to nie podpisuj umowy. Musisz bowiem być pewny każdego słowa zawartego w umowie a cały tekst powinien być dla Ciebie zrozumiały.