Lokaty czy obligacje – która forma lokowania pieniędzy jest bezpieczniejsza i dlaczego?

Jeżeli chcemy w bezpieczny sposób nie tylko ulokować, ale także pomnożyć posiadany kapitał, musimy liczyć się przede wszystkim z tym, że w niektórych przypadkach może to być zajęcie i czasochłonne i wymagające poświęcenia dużej ilości energii. Śledzenie giełdy może wywoływać także spore emocje, jednak nie zawsze musimy skazywać siebie na tego typu doznania. Jeżeli chodzi o rynek finansowy, to jest on na tyle wszechstronny, że w celu oszczędzania i pomnażania pieniędzy można wybrać takie warianty, które w żadnych okolicznościach nie spowodują ani stresowych sytuacji, ani nie przyczynią się do bezustannego poświęcania im uwagi.

Chodzi przede wszystkim o lokaty bankowe i obligacje. Warto więc zastanowić, która z tych opcji będzie bardziej korzystna dla potencjalnych klientów banku. Zasady funkcjonowania lokatlokata czy obligacje bankowych są od dawna określone i tak naprawdę bardzo proste. Jeżeli dysponujemy środkami finansowymi, które chcielibyśmy w danej chwili odłożyć, wystarczy udać się do banku i poprosić o założenie lokaty bankowej. Lokaty bankowe mają określony czas trwania i albo nie można w ogóle wypłacać tych pieniędzy, albo istnieje możliwość dokonywania wpłat na danej lokacie, w zależności od tego, jaką formę lokaty bankowej wybierzemy. Może ona opiewać nawet na okres dwóch, trzech lat, a po upływie tego czasu otrzymamy odsetki, po potrąceniu dziewiętnastoprocentowego podatku Belki.

Wydawać by się mogło, że jest takie oczywiste, jednak najważniejszym aspektem tego typu oszczędzania jest wysokość oprocentowania. Lokaty bankowe stoją tak naprawdę bardzo nisko, a to jest jednoznaczne z tym, że i zyski z nich są niewielkie. Niektóre lokaty bankowe, i to jest jedna z najlepszych opcji, są oprocentowane 6,5 procent w skali roku, a więc nie można uznać tej wysokości oprocentowania za bardzo korzystną.

Przyjrzyjmy się obligacjom i sprawdźmy, czy mamy szansę na szybsze oraz lepsze pomnożenie ulokowanych pieniędzy w podobnym czasie. Tytułem wstępu – kilka słów na temat obligacji. Obligacje to po prostu mówiąc rodzaj zadłużenia u tych, którzy te obligacje kupują. Jest tak zwany dłużny papier wartościowy. Osoba kupująca obligacje powinna mieć zagwarantowane płynące z ich posiadania określone zyski. Sprawa wygląda kolorowo w momencie, kiedy obligacje są wyemitowane, a emitent poszukuje nabywców. Obligacje, podobnie jak lokaty bankowe, kupuje się na określony czas. Gdy on upłynie, emitent wykupuje obligacje, zwracając ulokowany kapitał wraz z odsetkami.

Wysokość odsetek nie jest zachwycająca. Wahają się one od około czterech do sześciu procent, co w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych nie jest żadną rewelacją, a ryzyko utraty pieniędzy dużo większe w przypadku obligacji.

Bezpieczeństwo obligacji jest uzależnione od tego, kto je emituje. Najniższe oprocentowanie mają obligacje skarbowe. Nieco wyższe oprocentowanie przysługuje przy zakupie obligacji komunalnych. Są to obligacje emitowane przez samorządy terytorialne. Najwyższe oprocentowanie mają obligacje korporacyjne, emitowane przez przedsiębiorstwa. Wysokość oprocentowania w tym ostatnim przypadku może wynosić od dwunastu do czternastu procent.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że lokowanie i pomnażanie pieniędzy jest bardziej bezpieczne w przypadku lokat bankowych. Jeżeli nawet zdarzyłoby się, że bank upadnie, wówczas pieniądze klientów są chronione i można je odzyskać je odzyskać. Takiej pewności nie mamy w przypadku obligacji. Jeżeli emitent nie jest w stanie wywiązać ze zobowiązań, to pieniądze klientów przepadną. Obligacje są bezpieczne tylko wtedy, gdy emitentem jest Skarb Państwa.

Lokata bankowa – jak wybrać najlepszą?

Coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcia procesu aktywnego oszczędzania, czyli takiego które może przynosić zyski. Wiele z nich decyduje się na lokatę, która uznawana jest powszechnie za najbezpieczniejszą formę gromadzenia kapitału. Wszystkie te osoby zadają sobie jedno pytanie – jaką ofertę wybrać? Banki w swojej ofercie mają różne warianty lokat. Lokaty od AkwyTrzeba się bliżej zapoznać z tym tematem przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Czy lokata bankowa się opłaca?

Lokaty bankowe są rozwiązaniem bezpiecznym. Gwarantują one pewny zysk, ale ma to swoją cenę. W zdecydowanej większości przypadków klient musi bowiem całkowicie zrezygnować z deponowanej kwoty. Bank narzuca bowiem konieczność zamrożenia gotówki na czas lokaty. Trzeba więc dokładnie to sobie przekalkulować. Teoretycznie zawsze jest możliwość podjęcia pieniędzy z lokaty, ale wiąże się to zazwyczaj z utratą odsetek. Jeśli komuś nie odpowiadają takie warunki może zdecydować się na rachunek oszczędnościowy. Jest on wprawdzie mniej oprocentowany, ale pieniędzmi zgromadzonymi na koncie można zarządzać. Inną opcją jest lokata dynamiczna, która umożliwia podjęcie pieniędzy w dowolnej chwili bez utraty dotychczasowego zysku.

Długoterminowa czy krótkoterminowa?

Im dłużej trwa umowa tym więcej można zarobić. Jest to logiczne, gdyż bank ma wówczas możliwość dłuższego obrotu powierzoną mu gotówką. Lokata roczna jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku większej gotówki – powyżej 10 tysięcy złotych. Można także negocjować z bankiem wysokość oprocentowania. Warto jednak pamiętać, że trendy na rynku bankowym nieustannie się zmieniają. Coraz częściej lokaty krótkoterminowe (dwu i trzymiesięczne) oferowane są na dogodniejszych warunkach niż dwuletnie. Banki wychodzą w ten sposób oczekiwaniom klientów, którzy nie chcą rezygnować z gotówki na tak długi okres czasu. Duża konkurencja na rynku zmusza ich także do tworzenia atrakcyjnych ofert.

Najlepsze lokaty bankoweJak duża jest kwota?

Teoretycznie nie ma granicy, od której opłaca się złożyć pieniędzy na lokacie bankowej. Niektóre banki ustaliły jednak limity kwotowe w przypadki niektórych wariantów lokat. W praktyce zyski pojawiają się w momencie zdeponowania minimum 5 tysięcy złotych. Im wyższa jest kwota tym większy jest zysk przy takim samym czasie trwania lokaty. Chociaż gotówka na lokacie jest chwilowo zamrożona. Środki można deponować również w różne instrumenty finansowe – polisolokaty, konta oszczędnościowe itd. Taka różnorodność pozwala na zachowanie elastyczności i płynności.

Jakie oprocentowanie?

Banki oferują naliczanie odsetek w oparciu o zróżnicowane polityki finansowe. Najczęściej spotkać można się z oprocentowaniem stałym. Zysk można w łatwy sposób obliczyć, pozostaje on taki sam bez względu na aktualne stopy procentowe NBP. Jest to opłacalne w przypadku lokat krótkoterminowych, gdyż chroni klienta przed zmianami warunków umowy. Oprocentowanie zmienne jest z kolei odzwierciedleniem zmian stóp procentowych ustalanych w kraju przez Radę Polityki Pieniężnej. Bank może ustalić zmiany także na podstawie zmian wskaźnika inflacji itd. Jest to sytuacja dość ryzykowna. Na to rozwiązanie można postawić w przypadku lokat długoterminowych. Coraz większą popularnością cieszy się także oprocentowanie dynamiczne (progresywne). Przez cały czas trwania umowy zwiększa się ono stale. Wydaje się to bardzo atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że na początku oprocentowanie jest bardzo niskie. Trudno także obliczyć rzeczywisty zysk.

Kapitalizacja odsetek

Im kapitalizacja odsetek jest częstsza tym zysk jest wyższy. Kapitalizacja to dołączenie zysku do puli kapitału, wzrasta więc całość pieniędzy zgromadzonych na koncie. Zysk z lokaty jest więc większy. Najczęściej występuje kapitalizacja kwartalna i końcowa, ale w wielu bankach pojawia się już kapitalizacja miesięczna lub nawet jednodniowa. Warto wybrać lokatę z jak najmniejszym okresem kapitalizacji.

Z ryzykiem czy bez?

Lokaty bankowe w teorii są bezpieczne, gwarantują zysk przy zerowym ryzyku. Warto jednak rozważyć lokaty oferujące uzyskanie większych odsetek, ale o pewnym ryzyku wyboru. Takim rozwiązaniem jest lokata o zmiennym oprocentowaniu odzwierciedlająca obecną sytuację na rynku walutowym. Inną opcją jest lokata walutowa.